Top

พิธีมอบทุนการศึกษากับบุตรพนักงาน

BACK

 
         ในทุกๆ ปี บริษัท Airserve มีนโยบายให้ความสำคัญกับพนักงานและครอบครัว ตลอดมา เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ กับพนักงานทุกๆ หน่วยงาน จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานทุกๆหน่วยงานซึ่งปี 2562 มีพนักงานที่ได้นำบุตรมาขอรับทุนการศึกษากับบริษัท จำนวน 25 ทุน รวมทุกๆหน่วยงาน ณ วันนี้ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานกรุงเทพ คุณกนกวรรณ รงค์เดชประทีป กรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษากับบุตรพนักงาน ประจำปี 2562 
         สำหรับบรรยากาศการมอบทุนการศึกษา ณ สำนักงานกรุงเทพฯ คณะผู้บริหารและพนักงานต่างแสดงความยินดีโดยทั่วกัน 

© 2024 AIRSERVE CO., LTD. All rights reserved.